Wysokiej jako?ci produkty CBD

chack icon

Wysoki stopie? czysto?ci

U?ywamy ekstraktora CO2 do uzyskania CBD o czysto?ci 99,95%, dzi?ki czemu w naszych produktach nie ma pestycydów ani metali ci??kich.

chack icon

0% THC

Izolujemy CBD z konopi za pomoc? ekstrakcji CO2, w wyniku czego otrzymujemy produkt WOLNY OD THC.

chack icon

Proces jako?ci

Stosujemy bardzo surowy proces produkcji, który gwarantuje jako?? i najlepsze warunki sanitarne.

chack icon

Analiza laboratoryjna

Ilo?? CBD i jako?? produktów Naturicious jest gwarantowana przez niezale?ne laboratorium w Polska.

chack icon

Legalne w Polska

Nasze produkty nie zawieraj? THC, wi?c nie wywo?uj? efektów psychoaktywnych. Wszystkie korzy?ci z ro?liny bez bycia „na haju”.

chack icon

Produkty naturalne

Nie u?ywamy sztucznych ?rodków aromatyzuj?cych ani barwników, a nasze produkty kanabidiolowe s? w 100% naturalne.

20 niesamowitych odkry? naukowych na temat CBD!

Wpisz swój email, aby natychmiast otrzyma? „50 lat bada? i odkry? na temat kanabidiolu„, a w bonusie dostaniesz 10% kupon na pierwsze zamówienie na naturicious.com !

Nie wysy?amy spamu ani nie udost?pniamy Twoich wiadomo?ci e-mail zgodnie z nasz? polityk? prywatno?ci.

Ostatnie publikacje