Na tej stronie znajdziesz podsumowanie najnowszych bada艅 naukowych z oficjalnych publikacji w czasopismach. Wi臋kszo艣膰 tych bada艅 to ustalenia przedkliniczne na ma艂ych grupach os贸b lub obserwacje zwierz膮t, niniejszy artyku艂 lub nasze produkty nie maj膮 na celu diagnozowania, leczenia, leczenia ani zapobiegania w jakikolwiek spos贸b. Skonsultuj si臋 z lekarzem w przypadku jakichkolwiek problem贸w zdrowotnych.

Co to s膮 zwi膮zki kannabinoidowe?

Zgodnie z definicj膮 Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), Kannabinoidy s膮 zwi膮zki, kt贸re znajduj膮 si臋 w ro艣linie marihuany, kt贸ra powoduje dzia艂anie podobne do narkotyk贸w w ca艂ym organizmie, w tym o艣rodkowego i obwodowego uk艂adu nerwowego opr贸cz uk艂adu odporno艣ciowego, kt贸ry zazwyczaj odgrywa rol臋 w wi臋kszo艣ci schorze艅 widzimy dzisiaj. G艂贸wnym aktywnym zwi膮zkiem kannabinoidowym, kt贸ry znajduje si臋 w marihuanie jest Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), kt贸ry jest odpowiedzialny za dzia艂anie psychoaktywne, kt贸re dostaje si臋 wysokie. Z drugiej strony, Kannabidiol, lub CBD, kt贸ry znajduje si臋 w marihuanie w ilo艣ci 艣ladowej i w ro艣linie konopnej w du偶ej ilo艣ci, nie ma 偶adnej z w艂a艣ciwo艣ci psychoaktywnych, kt贸re wykazuje THC.

Kannabinoidy s膮 podobne do endokannabinoid贸w wewn膮trz naszego cia艂a w strukturze, wi臋c mog膮 wykazywa膰 r贸偶ne efekty w narz膮dach docelowych. Kannabinoidy s膮 zwykle spotykane w naszym organizmie w postaci „endokannabinoid贸w”, kt贸re s膮 ukierunkowane na jeden z receptor贸w kannabinoid贸w (typ 1 lub 2), kt贸re s膮 zwykle rozmieszczone w naszych m贸zgach i naszych uk艂adach odporno艣ciowych. Jest to znane jako system endokannabinoidowy (ECS). Zwi膮zki te s膮 ukierunkowane na te receptory w celu wykazania pewnego dzia艂ania wewn膮trz naszego cia艂a i m贸zgu, w tym kontroli pami臋ci i funkcji poznawczych, percepcji b贸lu, nastr贸j i depresja, procesy zapalne, i inne funkcje zwi膮zane z uk艂adem odporno艣ciowym.

zastosowanie kannabinoid贸w lista medecyny

Istnieje wiele r贸偶nych syntetycznych kannabinoid贸w, kt贸re s膮 ukierunkowane na system endokannabinoidowy do wykonywania okre艣lonej funkcji. Kannabinoidy by艂y znane, aby pom贸c w leczeniu objaw贸w zwi膮zanych z rakiem lub skutki uboczne jego leczenia. Co wi臋cej, umiarkowane do wysokich dowod贸w naukowych pokazuje, 偶e kannabinoidy, w tym CBD mog膮 by膰 postrzegane jako przysz艂e opcje terapeutyczne dla przewlek艂ego b贸lu, niekt贸rych rodzaj贸w padaczki opornej, fibromialgii, stwardnienia rozsianego, nudno艣ci i wymiot贸w wywo艂anych chemioterapi膮, depresja, psychoza i wiele innych stan贸w.

Tutaj pokr贸tce podsumujemy wp艂yw niekt贸rych kannabinoid贸w na r贸偶ne uk艂ady organizmu.

Win exciting gifts with our free monthly contests !

cbd

Enter your email to participate to our next contest and win many gifts ! Every months we organize a free contest with exiting products to win. CBD oil, gummies, soft-gel, hemp infusion .... Don't miss this opportunity !

We will never send spam or share your email in accordance to our Privacy policy.

Kannabinoidy mog膮 dzia艂a膰 jako 偶o艂膮dkowo-jelitowe leki przeciwzapalne

Wst臋pne dowody wykaza艂y, 偶e kannabinoidy mog膮 wykazywa膰 r贸偶ne dzia艂anie przeciwzapalne na r贸偶ne zapalne choroby przewodu pokarmowego, w tym choroby zapalne jelit, takie jak wrzodziej膮ce zapalenie jelita grubego i choroba Le艣niowskiego-Crohna. R贸wnie偶, kannabinoidy w niskich, niepsychoaktywnych dawkach wykazano, aby przeciwdzia艂a膰 niekt贸re z niezapalnych chor贸b przewodu pokarmowego, takich jak biegunka wywo艂ana chemioterapi膮.

Mimo 偶e wyniki te s膮 poparte badaniami na ludziach, potrzebne s膮 jednak dalsze badania wi臋kszej populacji, aby potwierdzi膰 te obserwacje.

Wp艂yw kannabinoid贸w na uk艂ad hormonalny

Istotne dowody potwierdzi艂y udzia艂 endokannabinoid贸w w regulacji spo偶ycia 偶ywno艣ci i regulacji energetycznej wewn膮trz naszego organizmu, a tak偶e maj膮 znacz膮cy wp艂yw na uk艂ad hormonalny. System ten obejmuje wszystkie nasze gruczo艂y endogenne, takich jak trzustka, nadnercza, i przysadki m贸zgowej, kt贸re s膮 zaanga偶owane w regulacji wielu funkcji endogennych wewn膮trz naszego cia艂a. W zwi膮zku z tym, wzajemne powi膮zania mi臋dzy obu system贸w (ECS i uk艂adu hormonalnego) mo偶e by膰 celem terapeutycznym dla wielu lek贸w, kt贸re mog艂yby kierowa膰 r贸偶ne choroby, takie jak cukrzyca, niep艂odno艣膰, oty艂o艣膰, i inne choroby.

Wyniki niekt贸rych bada艅 na ludziach wykaza艂y, 偶e r贸偶ne kannabinoidy (THCV i CBD) mog膮 by膰 obiecuj膮cymi czynnikami w leczeniu cukrzycy typu 1. Te kannabinoidy zmniejszenie glukozy w osoczu na czczo i poprawy funkcji trzustki ?-kom贸rki. Jednak, wyniki te wymagaj膮 dalszego potwierdzenia w badaniach klinicznych.

Rola kannabinoid贸w i endokannabinoid贸w w p艂ucach

Istnieje wiele dowod贸w potwierdzaj膮cych fakt, 偶e aktywacja uk艂adu kannabinoidowego pomaga z艂agodzi膰 b贸l, a tak偶e zmniejszenie stanu zapalnego. W kontek艣cie zapalenia p艂uc r贸偶ne kannabinoidy (egzogenne i endogenne) wykaza艂y prawid艂owy potencja艂 terapeutyczny ze wzgl臋du na ich hamuj膮cy wp艂yw na uk艂ad odporno艣ciowy. Jednak, badania te nadal gwarantuje dalsze potwierdzenie przed zamieszaniem go na populacji publicznej.

Ko艣ci i stawy: Wp艂yw kannabinoid贸w na szkielet

Ostatnio badania pokazuj膮 wp艂yw uk艂adu endokannabinoidowego na proces metabolizmu ko艣ci. Przy u偶yciu r贸偶nych kannabinoid贸w, takich jak tetrahydrokanabinol (THC) i kannabindiol (CBD), zaobserwowano, 偶e anga偶uj膮 si臋 one w proces wzrostu i przebudowy ko艣ci, kt贸ry sta艂 si臋 klinicznie istotny w ostatnich latach. Jednak znaczenie tych obserwacji na ludziach nie jest zbyt jasne a偶 do chwili obecnej. Dlatego potrzebujemy wi臋cej bada艅, aby uog贸lni膰 te obserwacje.

Kannabinoidy w leczeniu padaczki opornej

Dowody dotycz膮ce potencjalnej skuteczno艣ci przeciwpadaczku kannabinoid贸w osi膮gn臋艂y punkt zwrotny w ci膮gu ostatnich 3 lat. Po przeprowadzeniu 3 wysokiej jako艣ci kontrolowanego placebo badania klinicznego udowodniono, 偶e kannabinoid, szczeg贸lnie kannabidiol (CBD) by艂 skuteczniejszy ni偶 placebo w leczeniu niekt贸rych rodzaj贸w padaczki, w tym zespo艂u Draveta i zespo艂u Lennoxa-Gastauta. Obecnie CBD jest zatwierdzony przez FDA w leczeniu tych zaburze艅.

Kannabinoidy i uk艂ad sercowo-naczyniowy

Kannabinoidy mog膮 wp艂ywa膰 na uk艂ad sercowo-naczyniowy (zar贸wno serca i naczy艅 krwiono艣nych) poprzez r贸偶ne mechanizmy. Uk艂ad endokannabinoidowy odgrywa kluczow膮 rol臋 zar贸wno w fizjologii, jak i patologii serca. ECS jest nadmiernie aktywowany w pewnych patologicznych warunkach (chorobach), gdzie odgrywa zar贸wno rol臋 ochronn膮, jak i kompensacyjn膮. Obejmuje to wp艂yw r贸偶nych kannabinoid贸w na r贸偶ne formy chor贸b serca, takich jak nadci艣nienie podwy偶szone ci艣nienie krwi, mia偶d偶yca, i inne stany zapalne zwi膮zane. Ostatnio wykazano, 偶e kannabinoid (CBD) ma potencja艂, aby zmniejszy膰 ci艣nienie krwi spoczynkowej normalnych pacjent贸w.
Jednak, rola, 偶e kannabinoidy odgrywaj膮 na uk艂ad sercowo-naczyniowy jest nadal przedmiotem bada艅, a wyniki nie s膮 jeszcze potwierdzaj膮ce. Dlatego potrzebne s膮 dalsze badania w tej dziedzinie, aby stworzy膰 lek, kt贸ry mo偶e uratowa膰 ludzko艣膰 chor贸b serca i nadci艣nienia t臋tniczego.

Tabela1. Podsumowanie dowod贸w na lecznicze stosowanie produkt贸w na bazie konopi indyjskich i kannabinoid贸w.

Wskazanie

Liczba bada艅 (uczestnicy)

Testowany produkt podstawowy

Komparator

Wyniki

Szacowanie sumaryczne (95% przedzia艂 ufno艣ci)

Ocena pewno艣ci stopnia

Przewlek艂y b贸l

9 (1734)

Sativex (THC + CBD)

Placebo

30% zmniejszenie b贸lu

Kurs: 1,46 (1,16 鈥 1,84). Skuteczniejszy ni偶 placebo

??? Umiarkowane

Stwardnienie rozsiane (SM)

5 (1244)

Sativex (THC + CBD)

Placebo

Skala spastyczno艣ci Ashworth

艢rednia r贸偶nica wa偶ona: -0,12 (-0,24 do 0,01). Nie bardziej skuteczne ni偶 placebo

??? Umiarkowane

Leczenie opornych rodzaj贸w padaczki

2 (291)

Epidolex (CBD)

Placebo

50% zmniejszenie cz臋sto艣ci napad贸w padaczkowych

Ryzyko wzgl臋dne: 1,74 (1,24 鈥 2,43). Skuteczniejszy ni偶 placebo

?? Niskie

Nudno艣ci i wymioty wywo艂ane chemioterapi膮

3 (102)

Dronabinol (THC)

Placebo

Ca艂kowita odpowied藕 na nudno艣ci i wymioty

Kurs: 3,82 (1,55 鈥 9,42). Bardziej skuteczne ni偶 placebo.

?? Niskie

??? Umiarkowane: autorzy uwa偶aj膮, 偶e prawdziwy efekt jest prawdopodobnie zbli偶ony do szacowanego efektu;

?? Niski : rzeczywisty efekt mo偶e znacznie r贸偶ni膰 si臋 od szacowanego efektu.