Darmowa dostawa

Dostawa jest darmowa, je?li Twoje zamówienie przekracza 100€, kup wi?cej produktów, aby skorzysta? z darmowej dostawy.
Wskazówki: Mo?esz wybra? najwi?ksz? butelk?, aby skorzysta? z rabatu (ju? zawartego w cenie).

Szybkie przetwarzanie zamówie?

Kup teraz, aby zamówienie zosta?o natychmiast zrealizowane! Zatwierdzamy zamówienia i wysy?amy przesy?ki od poniedzia?ku do pi?tku o 14:00 GMT+1.

Opó?nienie dostawy

Opó?nienie dostawy zale?y od lokalizacji:

  • Europa: 5 – 8 dni
  • Ameryka Pó?nocna: 6 – 9 dni
  • Ameryka Po?udniowa: 8 – 12 dni
  • Azja: 10-15 dni

?led? swoje zamówienie

Wszystkie zamówienia ?ledzone s? przez nasz system: