/
Disclaimer : This calculator is a simple application that help users find the CBD concentration and quantity that they need to take daily. We use general data for our calculations and cannot provide a dedicated information to each user. This online calculator is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease and cannot be use to replace consulting your healthcare profesionnal.
Start Quiz
How old are you ?
Your age is an important factor to help us calculate your recommended CBD dosage
What's your morphology ?
Heavier person need higher quantity of CBD
Why do you want to use CBD for ?
Checking of pain, stress, sleeping trouble etc ....
Here is your dosage :
You unsterstand that it is not a medical posology or an instruction for a treatment.
Check Answers

Zamie?? ten kalkulator na swojej stronie internetowej lub blogu.

<iframe id="CBDcalculator" title="CBD Dosage Calculator by Naturicious.com" src="https://www.naturicious.com/cbd-dosage-calculator-embed/" width="800" height="600"></iframe><p><a href="https://www.naturicious.com/cbd-dosage-calculator/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBD Dosage Calculator</a> by Naturicious.com ™<p>

Jak obliczy? st??enie kanabidiolu?

Nale?y pami?ta?, ?e nast?puj?ce elementy nie s? przeznaczone dawkowania medycznego. Informacje na tej stronie nie mog? by? wykorzystywane do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Przed u?yciem CBD nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.

Po pierwsze, musisz zrozumie?, ?e nie istnieje oficjalna warto?? z powodu rz?dowych laboratoriów medycznych, które nie s? do ko?ca pewne, jakie powinno by? idealne dawkowanie… Poniewa? nie ma oficjalnej ilo?ci i st??enia CBD, które mogliby?my przyjmowa? codziennie, stworzyli?my poni?sz? tabel? danych opart? na przegl?dzie i komentarzach u?ytkowników CBD, które znale?li?my w internecie. Wykorzystali?my wi?cej ni? tylko pozytywne komentarze, aby okre?li? dobr? ilo?? i st??enie CBD w oparciu o rodzaj problemu, wiek i p?e? osób dziel?cych si? swoimi opiniami na temat kanabidiolu.

Twoja waga
< 11 kg11 – 20 kg20 – 40 kg40 – 70 kg70 – 110 kg> 110 kg
Poziom bólu
Niski4.5 mg6 mg9 mg12 mg18 mg22 mg
?redni6 mg9 mg12 mg15 mg22 mg30 mg
Wysoki9 mg12 mg15 mg18 mg27 mg45 mg

Jakich wyników mo?na si? spodziewa? po tym kalkulatorze?

Potrzebujesz nisko skoncentrowanej nalewki

Na podstawie otrzymanych danych obliczyli?my, ?e dziennie potrzebujesz 10 – 20 mg CBD (jest to lekka dawka dzienna).

  • Dla nalewki 3% CBD z 1,5 mg CBD na kropl? : od 7 do 14 kropli dziennie.
  • Dla nalewki 5% CBD z 2,5 mg CBD na kropl? : od 4 do 8 kropli dziennie.
  • Dla nalewki 10% CBD z 5 mg CBD na kropl? : od 2 do 4 kropli dziennie.

Potrzebujesz ?rednio skoncentrowanego olejku

Na podstawie otrzymanych danych obliczyli?my, ?e dziennie potrzebujesz 20 – 40 mg CBD (jest to ?rednia dzienna dawka).

  • Dla nalewki 5% CBD z 2,5 mg CBD na kropl? : od 8 do 16 kropli dziennie.
  • Dla nalewki 10% CBD z 5 mg CBD na kropl? : od 4 do 8 kropli dziennie.

Potrzebujesz wysoce skoncentrowanego produktu kanabidiolu.

Na podstawie otrzymanych danych obliczyli?my, ?e dziennie potrzebujesz 40 – 80 mg CBD (jest to ?rednia dzienna dawka).

  • Dla nalewki 10% CBD z 5 mg CBD na kropl? : od 8 do 16 kropli dziennie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *