List

Czy CBD jest bezpieczne dla dzieci i niemowląt ?

Co to jest CBD?

Kannabidiol, czyli CBD, jest związkiem pierwotnie występującym w marihuanie. W przeciwieństwie do tetrahydrokannabinolu (THC), który jest głównym składnikiem marihuany, CBD nie ma żadnych właściwości psychoaktywnych, więc nie powoduje „haju”. Leki i suplementy bogate w CBD zostały dokładnie przebadane pod kątem ich skuteczności w leczeniu wielu schorzeń medycznych, a silne dowody sugerują, że CBD ma wiele właściwości terapeutycznych w leczeniu bólu, zaburzeń snu, stanów zapalnych i nudności, szczególnie w populacji osób dorosłych. Jednak stosowanie tego związku u dzieci jest kwestionowane, a wielu rodziców obawia się, że olej CBD może negatywnie wpłynąć na zdrowie ich dzieci. Dlatego w tym artykule omówimy różne zastosowania CBD u dzieci i to, czy CBD jest uważane za bezpieczną opcję terapeutyczną, czy też nie.

Czy CBD przynosi korzyści terapeutyczne u dzieci?

W poprzednich dekadach medyczne zastosowania CBD gwałtownie wzrosły. Korzystne działanie CBD było jednak badane głównie na osobach dorosłych, przy ograniczonych dowodach dotyczących ich skuteczności w populacji pediatrycznej (dzieci). To powiedziawszy, potencjalne zastosowania terapeutyczne CBD zostały ostatnio przetestowane u dzieci z pewnymi schorzeniami neurologicznymi.

Stosowanie CBD w epilepsji

CBD jest szeroko stosowane jako suplementacja w leczeniu różnych stanów chorobowych lub w celu zwiększenia stanu zdrowia i układu odpornościowego użytkowników CBD. Jednak formy farmakologiczne CBD są bardzo ograniczone. To powiedziawszy, „Epidiolex” jest jedynym bogatym w CBD lekiem, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) do stosowania u dzieci z niektórymi rodzajami padaczki, znanymi jako zespół Lennoxa Gastauta.

Na podstawie niedawnego badania klinicznego dzieci (w wieku od 1 do 17 lat) z padaczką oporną na leczenie (napadami, które nie reagują na standardowe leczenie), CBD wykazało duże korzyści w zmniejszaniu częstotliwości napadów. Dzieci, które zostały włączone do tego badania, przyjmowały różne leki przeciwpadaczkowe, a CBD podawano im doustnie jako terapię dodatkową w dawce 5 mg/kg/dobę, którą następnie zwiększano co tydzień o 5 mg/kg/dobę, aby osiągnąć ostateczną dawkę 25 mg/kg/dobę. Badanie to było kontynuowane przez okres 4 lat, a CBD skutecznie zmniejszyło częstotliwość napadów o 50% w porównaniu z wartością wyjściową (przed włączeniem do badania). Zauważono jednak, że większość (80,8%) zapisanych dzieci doświadczyła jakiegoś efektu ubocznego, z których najczęstsze były zmniejszony apetyt i biegunka. W związku z tym należy zauważyć, że dzieci te były również leczone standardowymi lekami przeciwpadaczkowymi, które wiążą się z wieloma działaniami niepożądanymi, co może wyjaśniać, dlaczego większość dzieci w tej próbie doświadczyła co najmniej jednego działania niepożądanego.

W tym samym kontekście w lutym 2020 r. opublikowano przegląd wszystkich dostępnych dowodów dotyczących stosowania CBD u dzieci z padaczką. Naukowcy doszli do wniosku, że najnowsze dowody wspierają korzystne działanie CBD w zmniejszaniu częstotliwości napadów u dzieci z oporną lub lekooporną padaczką.

Stosowanie CBD w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) jest stanem chorobowym, który charakteryzuje się znacznymi obciążeniami w zakresie interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz powtarzalności ruchów. Efekty te są długotrwałe i nie ma dostępnego lekarstwa na tę chorobę. Wiele dzieci cierpi na ASD; według ostatniego raportu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), prawie 1 na 54 dzieci ma zdiagnozowane ASD. Ponieważ schorzenie to jest nieuleczalne, większość stosowanych leków ma na celu złagodzenie związanych z nim objawów.

Duża liczba badań wskazuje, że stosowanie oleju CBD może pomóc w zmniejszeniu objawów ASD u dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. W niedawno przeprowadzonym badaniu podawano doustne krople oleju CBD dzieciom z ASD i wykazano, że CBD skutecznie poprawiało objawy ASD bez poważnych skutków ubocznych. Dlatego też sugeruje się, że CBD może zminimalizować obciążenie związane z ASD u dzieci dotkniętych tym zaburzeniem.

Inne zastosowania CBD u dzieci

Medyczne zastosowania CBD u dzieci z czasem się zwiększają, a w tym kontekście prowadzi się coraz więcej badań. Na przykład w niedawnym badaniu klinicznym przeprowadzonym wśród dzieci (w wieku od 1 do 17 lat) ze złożonymi zaburzeniami ruchowymi stwierdzono, że CBD spowodowało znaczną poprawę następujących parametrów: spastyczności i dystonii, problemów ze snem, silnego bólu i jakości życia.

Co więcej, CBD zostało przebadane w wielu pediatrycznych stanach chorobowych; jednak dowody, które wspierają jego korzyści w leczeniu tych stanów, pozostają ograniczone. Inne potencjalne zastosowania terapeutyczne CBD u dzieci obejmują następujące kwestie:

  1. Ból neuropatyczny
  2. Duże zaburzenie depresyjne
  3. Lęk
  4. Problemy z zasypianiem w zespole stresu pourazowego
  5. Zespół Tourette’a

Czy stosowanie CBD u dzieci jest bezpieczne?

Pomimo obiecujących efektów CBD w leczeniu wielu schorzeń u dzieci, rodzice nadal obawiają się o bezpieczeństwo stosowania CBD u dzieci i często mają w głowie następujące pytanie: „czy CBD może być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla mojego dziecka?”.

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników:

  1. Na jakie dolegliwości stosuje się CBD?
  2. Jaka jest dawka CBD?
  3. Jak podaje się CBD?
  4. Jak długo podaje się CBD?

Najnowsze dowody podkreślają, że czyste CBD jest całkowicie tolerowane i bezpieczne u dzieci, zwłaszcza gdy jest stosowane w leczeniu padaczki. Jednakże u dzieci mogą wystąpić pewne działania niepożądane, które nie są wcale poważne, takie jak biegunka, zaparcia i utrata wagi.

Wreszcie, zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem CBD u dzieci, ponieważ skuteczna dawka CBD u dzieci jest inna niż u dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *